استند نگه دارنده هوکو

طراحی جدید و زیبا ساخته شده از فلز پشتیبانی از تبلت های 7 تا 10 اینچ