پرداخت توسط کلیه کارت های شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام دروازه پرداخت : بانک ملت

نام پذیرنده : همراه پلاس

شماره حساب : بانک ملت 1751848923

شماره کارت : 61044337949366858 به نام رضا نظری

شماره شبا : IR460120020000001751848923

آدرس وب سایت : https://www.hamrahplus.com